TR

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

d

Được quan tâm 

Trang chủ » Tuyển sinh » TRUNG CẤP CHÍNH QUY

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2019

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2019

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY năm 2019 các ngành: Kế toán doanh nghiệp, Tin học ứng dụng, Tài chính Ngân hàng, Luật kinh tế, Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Điện công nghiệp và Dân dụng.

 
đăng ký ngay

Tin mới nhất

thông tin Tuyển sinhC

TUYỂN SINH 2019