TR

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

d

Được quan tâm

d


 

Trang chủ » Tuyển sinh » ĐH Vừa học vừa làm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Thông báo tuyển sinh Hệ Đại học vừa học vừa làm, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Hệ Đại học Văn Bằng 2 Năm 2017. Các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh.

 
đăng ký ngay

Tin mới nhất

thông tin Tuyển sinhC

TUYỂN SINH MỚI