TR

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

d

Được quan tâm

d


 

Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu chung

Tên trường:   Trường Trung cấp Tin học Tài chính Kế toán Hà Nội               
Điện thoại:   024.6295.2366   - 024.5574658  
Email: trungcaptaichinhketoanhanoi@gmail.com - Website: http://www.taichinhketoanhanoi.edu.vn 
Trường Trung cấp Tin học Tài chính Kế toán Hà Nội trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được thành lập theo quyết định số: 6358/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội.
Trường Trung cấp Tin học Tài chính Kế toán  Hà Nội được giao nhiệm vụ là đào tạo nhân viên kế toán và nhân viên quản lý tài chính, công nhgệ thông tin, du lịch  có trình độ Trung cấp, nhăm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Nhà trường là một đơn vị đào tạo có uy tín cao, với bề dày kinh nghiệm Trong suốt quá trình đào tạo, nhà trường đã đầu tư nhiều cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nghiên cứu đổi mới ngành nghề đào tạo, cơ cấu kiến thức, xây dựng hệ thống các chương trình, giáo trình, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo để đáp ứng ngày một tốt hơn các nhu cầu của nền kinh tế. Đến nay, nhà trường đã cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn nhân viên kế toán và quản lý tài chính có chất lượng. Tỷ lệ học sinh ra trường được các đơn vị sử dụng lao động sử dụng cao. Nhà trường đã được xã hội tín nhiệm, các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao.


CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường đã có đầy đủ cơ sở, trang thiết bị cho việc giảng dạy và học tập của 500 đến 1000 học sinh. Trường có phòng máy tính nối mạng tân tiến, đảm bảo mỗi học sinh 1 máy, có phòng thực hành lễ tân Buồng, Bàn, Bar cho học sinh Du lịch thực tập, phòng thì nghiệm môi trường, xưởng sản xuất than hoạt tính.

Đến nay Trường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng riêng biệt với các khu làm việc, học tập, vui chơi (15 giảng đường và phòng thực hành, khu hiệu bộ, thư viện, nhà xe, căng tin và sân chơi trong khuôn viên 6000m2 ).

 
đăng ký ngay

thông tin Tuyển sinhC

TUYỂN SINH MỚI